Logo Ceballos López Abogados

Juridiske løsninger

PROFESJONELL BEHANDLING MED NÆRHET

Ceballos & López

PÅLITELIGE ADVOKATER

Hos Ceballos & López har vi mer enn 20 års erfaring med juridiske løsninger og rådgivning til enkeltpersoner, bedrifter og foreninger på en profesjonell og personlig måte.

Vårt mål er å tilby deg den beste løsningen på ditt juridiske problem samtidig som vi beskytter dine rettigheter. Suksesshistoriene våre er til støtte for oss: vi er pionerer i å vinne timeshare-saker og vi har lang erfaring innen sivil-, straffe- og arbeidsrett.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

LØSNINGER OG RÅDGIVNING

Ceballos&López var det første profesjonelle firmaet som fikk medhold i Høyesterett på dette området. Vi har lang erfaring innen alle typer kontrakter, som flytende systemer, poeng, salg på evig tid, sosiale andeler, ferieklubber eller videresalg mot de største selskapene i sektoren (Grupo Anfi, Puerto Calma (Holiday Club), Palm Oasis, Club La Costa, Resort Properties-Grupo Silverpoint, etc.).

Sivilretten regulerer de viktigste sivile forhold mellom mennesker, som for eksempel kontrakter, utkastelser, beløpskrav, familie, arv, uførhet, horisontal eiendom, etc. På dette området har vi høyt utdannede fagfolk med lang erfaring innen forlik og rettssaker.

Underspesialiteter

Familierett. Arv. Fast eiendom. Kort med rullerende kreditt. Lov om gjeldsordning. Forsikring.

Vi gir juridisk rådgivning for alle typer sameier (kjøpesentre, boligbygg, leilighetsanlegg, etc.). Vi foretar innkallinger og lager styrereferater, regnskaper, krav om mislighold og forvaltning av arbeider.

Vi gir våre klienter de mest erfarne rådene på det strafferettslige området, siden vi har spesiell opplæring i straff- og soningsregelverk. Enten du er den som har anmeldt eller du blir etterforsket, vil vi bistå deg i rettsprosedyrer for mindre forbrytelser, raske rettssaker, forundersøkelser og strafferettsaker.

Med høyeste opplæring i arbeidsrett, arbeidsprosesser og trygd, garanterer vi forsvaret av dine interesser, gir råd til både arbeidere og bedrifter om oppsigelsesprosedyrer, krav om beløp, ferier, rang, ulovlig oppsigelse av arbeidere, etc.

Underspesialiteter 

Trygderett (varig uførhet og arbeidsulykker).

Vi gir deg råd angående innbetaling av skatter og avgifter for arv og donasjoner, formueoverdragelser og dokumenterte rettshandlinger, avvikling av eiendeler, nybygg, personskatt osv., alt dette med anvendelse av bonuser og reduksjoner i nevnte skatter, samt økonomisk -administrative krav overfor Skatteetaten.

Vi hjelper deg med enhver tvist du har med offentlig forvaltning av type bymessig regulering og sanksjoner, innvandring, formueansvar, ugyldighet av forvaltningsmessige handlinger, lisensbevillinger, pålegg om riving. På samme måte gir vi råd til lokale selskaper angående tvister innenfor forvaltningsmessig jurisdiksjon samt når det gjelder utformingen av kommunale vedtekter.

Underspesialiteter

Innvandring

Vi tilbyr omfattende rådgivning angående stiftelse av selskaper (navneforespørsler, utarbeidelse av dokumentasjon, registrering, innskriving, skatter, opptakelse, etc.), vi informerer våre kunder om mulige økonomiske, skattemessige, regnskapsmessige spørsmål, avholdelse og innkalling til styremøter, etc.

Vi har spesialisert rådgivning både ved analyse av spesifikasjoner og utarbeidelse av anbudstilbud og av kontrakter under utførelsesperioden, og også ved endringer av offentlige kontrakter eller sanksjonsordninger knyttet til disse.

Omfattende rådgivning med fast honorar

Effektiv og fordelaktig

Vårt team

VÅR ERFARING STØTTER OSS

Våre juridiske kunnskaper gjør at vi kan tilby deg den mest omfattende rådgivningen i en lang rekke saker.

Vi tilbyr tjenester knyttet til ulike rettsgrener, som inkluderer sivile saker (kontrakter, familier, arv, etc.), strafferett, skatterett, fast eiendom og tvister med forvaltningen, alt takket være spesialiseringen til våre medlemmer.

Still spørsmålet ditt

Ikke nøl med å kontakte oss, vi vil gi deg svar på alle dine spørsmål.

Juridisk Advarsel  |  Personvernerklæring  | Retningslinjer for informasjonskapsler

© 2022 Ceballos&López – Alle rettigheter forbeholdt